วันที่ 23 ตุลาคม 2565 “วันปิยมหาราข” รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อุปนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และตัวแทนนิสิตเก่า ตัวแทนนิสิตปัจจุบัน วางพวงมาลาถวายสักการะ

by lawchulaalumni administrator

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 “วันปิยมหาราข” รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อุปนายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และตัวแทนนิสิตเก่า ตัวแทนนิสิตปัจจุบัน วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ