สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ “ค่า Service Charge ในร้านอาหาร: ใช้กฎหมายสัญญาหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค?” พุธที่ 19 ตุลาคม 2565 19.00 ถึง 20:30

by lawchulaalumni administrator

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ LAฬ Vision ขอเชิญชมการเสวนาในหัวข้อ

“ค่า Service Charge ในร้านอาหาร: ใช้กฎหมายสัญญาหรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค?”

พุธที่ 19 ตุลาคม 2565
19.00 ถึง 20:30 น

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย:

อาจารย์ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช
คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
รองอธิบดี กรมการค้าภายใน

ดำเนินการเสวนาโดย: ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิชิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ของเพจ:

LAฬ Vision ในโครงการ “ฬ รู้”
https://m.facebook.com/Lawsquarechula/

สถาบันโค้ชไทย
https://www.facebook.com/ThailandCoachingInstitute