สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “การซื้อขายและควบรวมกิจการ” หรือ “M&A in Practice” วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ห้อง บอลรูม 2-3 ชั้น 6

by lawchulaalumni administrator

 

M&A in Practice
5-6 พฤศจิกายน 2565
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ห้อง บอลรูม 2-3 ชั้น 6
(เปลี่ยนแปลงสถานที่เนื่องจากเพิ่มจำนวนผู้สมัครอบรม)

⭐️⭐️⭐️⭐️

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การซื้อขายและควบรวมกิจการ” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอโดยทีมวิทยากรหลักกฏหมายแนวหน้าของประเทศ

สนใจสมัครกรุณากรอกรายละเอียดในลิ้งค์นี้

https://forms.gle/98ZDX97Bff5et7FS8