ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “ก้าวหน้าก้าวหลัง.. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนไทยได้อะไร?"

by lawchulaalumni administrator

 

สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง
“ก้าวหน้าก้าวหลัง..
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคนไทยได้อะไร?"

Live ทาง Facebook Law Chula Alumni
วันที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 19.30-20.30 น.

พบกับ ดร.ปิยฉัฎฐ์ วันเฉลิม รศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม มะปราง สมบัติไทย ศิริพร ไชยสุต