ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าเข้าร่วมฟังปาฐกถา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30-14.30 น. และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เป็นลำดับต่อไป

คณะนิติศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ทิศทางการศึกษานิติศาสตร์ในอนาคตภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมีชัย ฤชุพันธ์ ราชบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อดีตประธานรัฐสภามาเป็นปาฐก ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "สังสันทนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฬ" และขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ เป็นลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกหลักสูตรเข้าร่วมฟังปาฐกถาประยูร กาญจณดุล ครั้งที่ 10 หัวข้อ
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนิสิตเก่านิติสตร์ จุฬาฯ

กิจกรรมสมาคม

---------------------------------------------