งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดที่ สนจ.


คูณสุรพล สร้างสมวงษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ มอบช่อดอกไม้แสดงควมยืนดีกับศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์


งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์​

กิจกรรมสมาคม

---------------------------------------------