งานเลี้ยงอำลาและรับตำแหน่งของคณบดีคณะนิติศาสตร์​ จุฬาฯ และเลี้ยงแสดงความยินดี

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปารีณา​ ศรีวณิชย์​ ในโอกาสรับตำแหน่ง​คณบดีคณะนิติศาสตร์​ จุฬาฯ​ ณ ห้อง Winning​ Post RBSC จัดโดยสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์​
กิจกรรมสมาคม

---------------------------------------------