นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬา พบตัวแทนรุ่น

คูณสุรพล สร้างสมวงษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬา พบตัวแทนรุ่นที่คณะ

กิจกรรมสมาคม

---------------------------------------------